• पेज_बॅनर

प्रकल्प

हवेची स्वच्छता हे स्वच्छ खोलीत वापरले जाणारे एक प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण मानक आहे.सामान्यतः रिक्त, स्थिर आणि गतिमान स्थितीवर आधारित स्वच्छ खोली चाचणी आणि स्वीकृती करा.हवेची स्वच्छता आणि प्रदूषण नियंत्रणाची सतत स्थिरता हे स्वच्छ खोलीच्या गुणवत्तेचे मुख्य मानक आहे.वर्गीकरण मानक ISO 5 (वर्ग A/वर्ग 100), ISO 6 (वर्ग B/वर्ग 1000), ISO 7 (वर्ग C/वर्ग 10000) आणि ISO 8 (वर्ग D/वर्ग 100000) मध्ये विभागले जाऊ शकतात.